Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden

Apr 30, 2023

Live podsamtal med prof. David Thurfjell, Södertörns Högskola: "Om människans förmåga att besjäla världen” 

Under "Nyfiken på Swedenborg" 15 mars 2023 samtalade vi med professor David Thurfjell om människans förmåga att besjäla världen, i samband med hans senaste bok "En lockton i ödemarken".

David är...