Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden

Dec 22, 2022

Brev från Selma Lagerlöf och Gustav Fröding; hemliga Swedenborgsällskap; utsmuggling av förbjudna swedenborgsöversättningar; landsförvisning för att ha spridit Swedenborgs skrifter … Ja, i Bibliotek Swedenborg finns mängder av spännande skriftliga dokument från 1700- och 1800-talet som vittnar om allt...


Aug 9, 2022

Swedenborgs trädgård var både en realitet och en kraftfull metafor. De flesta av 1700-talsforskarnas trädgårdar användes för studier och experiment. I Swedenborgs trädgård blommade även den andliga dimensionen.

Med i studion är Eva Björkström. Eva är konstnär, swedenborgare, och passionerat...


Apr 17, 2022

Vad är förlåtelse? Vad är skillnaden mellan att säga förlåt på sms och att ta personlig kontakt? Är det tillräckligt med förlåtelse? Och vem ska be om förlåtelse, och vem ska ge? Den här podden är ett samtal om livets kanske viktigaste ämne.

Medverkande: Eric Sjödin och Göran Appelgren.

Producent:...


Mar 7, 2022

Ett samtal med Gustav Fornander om kärleken och äktenskapet ur ett swedenborgskt perspektiv.

Medverkande: Eric Sjödin och Gustav Fornander.