Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden

Mar 24, 2020

Godhet och ondska. Dualism? Har människor en fri vilja? Enligt Swedenborg finns det en god kraft bakom allting. Hans religionsfilosofi påstår att denna kraft helt enkelt är gudomlig kärlek. Men om kraften bakom allting är kärlek; varför finns det ondska överhuvudtaget? Vad säger Swedenborg om den...


Mar 3, 2020

En av världens mest kända svenskar. En inspirationskälla för filosofer, konstnärer och vetenskapsmän. Han var själv vetenskapsman, uppfinnare och politiker. För många var det han som öppnade dörren till den andliga världen. Men vem är Emanuel Swedenborg egentligen?