Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden

Nov 4, 2023

I poddserien Bibelspecial ska vi utforska hur Swedenborgs uppenbarelser ger oss en helt ny och konkret kontakt med den heliga skrift.

I det här avsnittet pratar vi om vad motsvarighetsläran lär oss om Adam och Eva: Riktiga människor eller andliga tillstånd?

Medverkande: Göran Appelgren och Thomas Floyd