Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden

Jun 11, 2023

Live poddsamtal med prof. Simon Sorgenfrei, Södertörns Högskola: "Swedenborg och Stagnelius"

Under "Nyfiken på Swedenborg" 17 maj 2023 samtalade vi med professor Simon Sorgenfrei om Stagnelius. Erik Johan Stagnelius är för Sverige vad Shelley och Keats är för England – den svenska romantikens mörka stjärna....