Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden

May 5, 2020

Alla har väl någon idé om änglar. De finns inom litteratur och i populärkultur. De finns som en del av språket, och de är en viktig del av konsten. Men vad är en ängel egentligen? Vad är det för likhet mellan en människa och en ängel? Vad säger Swedenborg?

  • Medverkande: Eric Sjödin och Göran...