Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden


Jul 13, 2023

Live podsamtal med prof. David Dunér, Lunds universitet: Swedenborgs resor i rymden!

Under "Nyfiken på Swedenborg" 7 juni 2023 samtalade vi med professor David Dunér om Swedenborgs astroteologi och mångfalden av världar.

OBS: Samtalet hölls på engelska!

David Dunér är professor i idé- och lärdomshistoria med filosofi- och vetenskapshistorisk forskningsinriktning, även verksam vid Centrum för kognitiv semiotik. Dunér har särskilt intresserad sig för naturfilosofi, naturvetenskap, medicin, matematik och teknik under svenskt 1600- och 1700-tal.

Medverkande: David Dunér och Göran Appelgren