Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden


Mar 7, 2022

Ett samtal med Gustav Fornander om kärleken och äktenskapet ur ett swedenborgskt perspektiv.

Medverkande: Eric Sjödin och Gustav Fornander.