Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden


Mar 24, 2020

Godhet och ondska. Dualism? Har människor en fri vilja? Enligt Swedenborg finns det en god kraft bakom allting. Hans religionsfilosofi påstår att denna kraft helt enkelt är gudomlig kärlek. Men om kraften bakom allting är kärlek; varför finns det ondska överhuvudtaget? Vad säger Swedenborg om den saken?