Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden


Jun 11, 2023

Live poddsamtal med prof. Simon Sorgenfrei, Södertörns Högskola: "Swedenborg och Stagnelius"

Under "Nyfiken på Swedenborg" 17 maj 2023 samtalade vi med professor Simon Sorgenfrei om Stagnelius. Erik Johan Stagnelius är för Sverige vad Shelley och Keats är för England – den svenska romantikens mörka stjärna. Samtidigt inspirerades han av Emanuel Swedenborg!

Simon Sorgenfrei (f. 1975) är verksam som religionsvetare vid Södertörns högskola. Han har huvudsakligen ägnat sig åt islam i historia och nutid, sufism och persisk sufipoesi. Hans doktors­avhandling American Dervish – Making Mevlevism in the United States (2013) behandlade samtida sufism i USA och Turkiet. Sorgenfrei är även intresserad av föreställningar om religion i vår samtid, liksom av fälten esoterism och nyandlighet.

Medverkande: Simon Sorgenfrei och Göran Appelgren