Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden


Apr 17, 2022

Vad är förlåtelse? Vad är skillnaden mellan att säga förlåt på sms och att ta personlig kontakt? Är det tillräckligt med förlåtelse? Och vem ska be om förlåtelse, och vem ska ge? Den här podden är ett samtal om livets kanske viktigaste ämne.

Medverkande: Eric Sjödin och Göran Appelgren.

Producent: Thomas Floyd.