Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden


Oct 22, 2023

I poddserien Bibelspecial ska vi utforska hur Swedenborgs uppenbarelser ger oss en helt ny och konkret kontakt med den heliga skrift.

I det här avsnittet pratar vi om vad motsvarighetsläran lär oss om Bibelns skapelseberättelse.

Medverkande: Göran Appelgren och Thomas Floyd