Preview Mode Links will not work in preview mode

Swedenborgspodden

Nov 4, 2023

I poddserien Bibelspecial ska vi utforska hur Swedenborgs uppenbarelser ger oss en helt ny och konkret kontakt med den heliga skrift.

I det här avsnittet pratar vi om vad motsvarighetsläran lär oss om Adam och Eva: Riktiga människor eller andliga tillstånd?

Medverkande: Göran Appelgren och Thomas Floyd


Oct 22, 2023

I poddserien Bibelspecial ska vi utforska hur Swedenborgs uppenbarelser ger oss en helt ny och konkret kontakt med den heliga skrift.

I det här avsnittet pratar vi om vad motsvarighetsläran lär oss om Bibelns skapelseberättelse.

Medverkande: Göran Appelgren och Thomas Floyd


Oct 12, 2023

I poddserien Bibelspecial ska vi utforska hur Swedenborgs uppenbarelser ger oss en helt ny och konkret kontakt med den heliga skrift.

I det här avsnittet pratar vi om den andliga vetenskap som Swedenborg kallar motsvarighetsläran.

Medverkande: Göran Appelgren och Thomas Floyd


Jul 13, 2023

Live podsamtal med prof. David Dunér, Lunds universitet: Swedenborgs resor i rymden!

Under "Nyfiken på Swedenborg" 7 juni 2023 samtalade vi med professor David Dunér om Swedenborgs astroteologi och mångfalden av världar.

OBS: Samtalet hölls på engelska!

David Dunér är professor i idé- och lärdomshistoria...


Jun 11, 2023

Live poddsamtal med prof. Simon Sorgenfrei, Södertörns Högskola: "Swedenborg och Stagnelius"

Under "Nyfiken på Swedenborg" 17 maj 2023 samtalade vi med professor Simon Sorgenfrei om Stagnelius. Erik Johan Stagnelius är för Sverige vad Shelley och Keats är för England – den svenska romantikens mörka stjärna....